Info

Wat is het Eugeia Fonds? 
Het Eugeia Fonds is een stichting, en heeft als doel om Jongerenvereniging Unitas de mogelijkheden te bieden die ze nodig heeft om aan haar doelstellingen te voldoen. De doelstelling van Unitas is om een platform te zijn voor de jongeren in de Wageningse regio, door het organiseren van een breed scala aan activiteiten.

Huisbaas
Om te beginnen is Stichting Eugeia Fonds feitelijk de huisbaas van Unitas. Dat is de stichting al sinds 1953. Het pand aan de Generaal Foulkesweg 74 te Wageningen is dus ook van ons. Als Eugeia Fonds zorgen we ervoor dat het beheer van het gebouw ten goede komt aan de doelstellingen van Unitas.

Contact met oud-leden
Naast de functie van huisbaas heeft de Stichting Eugeia Fonds de taak om het contact te onderhouden met de oud-leden van Unitas, door deze regelmatig te informeren over ontwikkelingen op de vereniging en door eens in de zoveel jaar een oud-ledendag te organiseren, in samenwerking met de huidige leden van Unitas. Het EF brengt minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief uit per e-mail, en is actief op Facebook. We beheren ook een oud-Unitasgroep op LinkedIn.

Donateurs
Voor al deze taken zijn donateurs onmisbaar. 

Het EF is helaas niet erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met die erkenning zouden giften aan het Eugeia Fonds fiscaal aftrekbaar zijn. Hoe nuttig het bestaan van het Eugeia Fonds ook is voor de maatschappij, zo schreef de Belastingdienst, het is niet voor het algemeen nut. Het is in de eerste plaats voor leden van Unitas.

Ook jij kunt donateur worden van het Eugeia Fonds!

...Als je kort of lang lid van Unitas ben geweest... 
...Als je wel eens (al dan niet met weemoed) terugdenkt aan die goede ouwe tijd... 
...Als jij nog ergens diep in je hart een band voelt met Unitas.... 


Dan moet je toch echt donatuur worden van het Eugeia Fonds. Want zo steun je het Eugeia Fonds en daarmee Unitas! Meld je aan. Het kost je maar 17,50 euro per jaar. Meer mag ook, natuurlijk. Graag zelfs. 

Download het machtigingsformulier.

Zie Contact voor meer adressen en informatie.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hier vindt u onze privacystatement.