Welkom

De Stichting Eugeia Fonds is eigenaar van het gebouw van Jongerenvereniging Unitas in Wageningen. Het voornaamste doel van het Eugeia Fonds (het EF) is om Unitas een plaats te bieden voor haar activiteiten.

Unitas heeft het Eugeia Fonds in 1953 opgericht om:

  • het pand en perceel te beheren van wat nu de Wageningse jongerenvereniging Unitas is;
  • de vereniging zoveel mogelijk te helpen bij het voldoen aan haar doelstelling;
  • zorg te dragen voor een hecht contact tussen de vereniging en haar oud-leden;
  • en het verkrijgen van middelen om deze doelen te bereiken.

Bestuur

Het bestuur van het Eugeia Fonds bestaat uit oud-leden van Unitas, aangevuld met twee bestuursleden van Unitas. De oud-leden zitten in principe vijf jaar in het bestuur, de bestuursleden van Unitas vertrekken als ze aftreden (bij de jaarlijkse bestuurswissel of tussentijds). Bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen (geldelijke) vergoeding.

Donateurs

Oud-leden van Unitas worden van harte uitgenodigd om donateur worden van de Stichting Eugeia. Daarmee steunen ze nieuwe generaties leden van Unitas, en kan het Eugeia Fonds hen via diverse media (internet, nieuwsbrieven) en bijvoorbeeld door oud-ledenfeesten blijven betrekken en informeren over Unitas én over andere oud-leden. Het EF voldoet helaas niet aan de eisen om erkend te kunnen worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volg het laatste nieuws over Unitas en het EF via de Unitas linkedin group

Het Eugeia Fonds kan bereikt worden via het contact formulier