Bestuur

BESTUUR EUGEIA 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

Ad interim-voorzitter

Marco Oostendorp, lid sinds 2017

Secretaris

Joyce Penninkhof, lid sinds 2017

Anne Hoek van Dijke, lid sinds 2017

Penningmeester

Jan-Willen van 't Hoog, lid sinds 2015

Lid

Ane-Pieter Wieringa, lid sinds 2010

Lid

Thijs Schepman, lid sinds 2016

Lid

Emilie Oosterveen, lid sinds 2018

Lid

Thijs Stegman (als voorzitter van Unitas), lid sinds 2018

Lid

Carmen Lemain (als penningmeester societeit van Unitas), lid sinds 2018