Welkom

De Stichting Eugeia Fonds is eigenaar van het gebouw van Jongerenvereniging Unitas in Wageningen. Het voornaamste doel van het Eugeia Fonds (het EF) is om Unitas een plaats te bieden voor haar activiteiten.

Unitas heeft het Eugeia Fonds in 1953 opgericht om:

  • het pand en perceel te beheren van wat nu de Wageningse jongerenvereniging Unitas is;
  • de vereniging zoveel mogelijk te helpen bij het voldoen aan haar doelstelling;
  • zorg te dragen voor een hecht contact tussen de vereniging en haar oud-leden;
  • en het verkrijgen van middelen om deze doelen te bereiken.

Abonneren op Eugeia Fonds RSS